Showing posts with label 360 view. Show all posts
Showing posts with label 360 view. Show all posts

Sury Mandir Modhera 360° View - Best View

Sury Mandir Modhera : સૂર્યમંદિર, મોઢેરા ગુજરાત રાજ્યના ઉત્તર ભાગમાં આવેલા મહેસાણા જિલ્લાના મોઢેરા ગામ ખાતે આવેલું પ્રાચીન સૂર્…

11